Other / News

Bachelor and Associate Degree

High Diploma

Short Courses

PWA at LIbra Pravate Security

កត្តាសំខាន់បួនក្នុងការជួយឱ្យក្រុមហ៑ុនកាន់តែរីកចម្រើន មួយក្នុងចំណោមនោះគឺពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក នៅថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោ